Saints Cosme et Damien

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ÉGLISE DES STS ANARGYRES

Chaussée Brunehault 260A – 7134 Péronnes-lez-Binche

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – PATRIARCAT OECUMÉNIQUE 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ – MÉTROPOLE DE BELGIQUE

Ἱερεύς : π. Παντελεήμων Νούσης – Prêtre : p. Panteléimon Noussis
10, Rue Dr Schweitzer - 7030 Saint-Symphorien
Tél. 065 35 41 79  / 0496 610519
mail: pnoussis(at)gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜMΑ - PROGRAMME  2018  

Ἑσπερινός : Σάββατο & παραμονή ἑορτῶν : 18.00 - 19.00
Vêpres : Samedi & Fêtes : 18 - 19h  

Τὸ πρόγραμμα Ἰουλίου - Αὐγούστου θά ἀνακοινωθεῖ τὸν Ἰούνιο. Le programme de Juillet - Août sera annoncé en Juin. Τὸ πρόγραμμα Ἰουλίου - Αὐγούστου θά ἀνακοινωθεῖ τὸν Ἰούνιο.
Le programme de Juillet - Août sera annoncé en Juin.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANVIER

1 ΔΕ Lu Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΤΟΜΗ St Basile 8.30 – 11.30
5 ΠΑ Ve Μ. ΩΡΑΙ Grandes Heures
8.30 – 11.30
6 ΣΑ Sa ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ La Théophanie
8.30 – 11.30
7 ΚΥ Di ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ St Jean Précurseur
8.30 – 11
14 ΚΥ Di ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Après la Théophanie
8.30 – 11.30
17
ΤΡ Ma ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ St. Antoine - St Georges
8.30 – 11
18
ΠΕ Je ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ St Athanase
8.30 – 11
21
ΚΥ Di ΜΑΞΙΜΟΥ St Maxime confesseur
8.30 – 11.30
25
ΠΕ Je ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
St. Grégoire le Théologien
8.30 – 11
28
ΚΥ Di ΤΕΛΩΝΟΥ/ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 
Publicain/ Pharisien
8.30 – 11.30
30
ΤΡ Ma ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Trois hiérarques
8.30 – 11.30

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FÉVRIER

2
ΠΑ Ve ΥΠΑΠΑΝΤΗ La Rencontre
8.30 – 11.30
4
ΚΥ Di ΑΣΩΤΟΥ Fils Prodigue 8.30 – 11.30
10
ΣΑ Sa ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ Samedi des défunts
8.30 – 11.30
11
ΚΥ Di ΑΠΟΚΡΕΩ Carnaval 8.30 – 11.00
12
ΚΥ Di ΑΣΩΤΟΥ Fils Prodigue 8.30 – 11.30
16
ΠΑ Ve ΑΣΚΗΤΩΝ ΛΑΜΨΑΝΤΩΝ
Sts. Ascètes
18 – 21
18
ΚΥ Di ΤΥΡΙΝΗΣ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή =
Tyrophagie
Grand Carême
8.30 – 11.30
21
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18 – 19.30
23
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ. – Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ       Présanctifiés 1 ère stance 18 – 20.30
25
ΚΥ Di ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ De l'Orthodoxie 8.30 – 11.30
28
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18 – 19.30

ΜΑΡΤΙΟΣ- MARS

2
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ. – Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ       Présanctifiés 2 e stance 18.00 - 20.30
4
ΚΥ Di ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ Grégoire Palamas 8.30 – 11.30
7
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18 - 19.30
9
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ. – Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Présanctifiés - 3 e stance 18.00 – 20.30
11
ΚΥ Di ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣ Vénér. de la Croix 8.30 - 11.30
14
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  Présanctifiés 18 – 19.30
16 ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ – Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ Présanctifiés - 4 e stance 18.00 – 20.30
18
ΚΥ Di ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΣ Jean Climaque 8.30 – 11.30
21
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  Présanctifiés
18.00 – 20
22
ΠΕ Je ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ  Grand Canon 8.30 – 11.30
23
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Présanctifiés - Acathiste 18 – 20.30
25
ΚΥ Di ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤ.
Annonciation 8.30 – 11.30
28
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18.00 – 20
30
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18.00 – 20
31
ΣΑ Sa ΛΑΖΑΡΟΥ   De Lazare 8.30 – 11.30

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - AVRIL

1
ΚΥ Di ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ Des Rameaux
8.30 – 11.30
ΝΥΜΦΙΟΣ L’Époux 19.00 – 20.30
2
ΔΕ Lu
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés
8.30 – 10.30
ΝΥΜΦΙΟΣ L’Époux 19.00 – 20.30
3
ΤΡ Ma
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 8.30 – 10.30
ΝΥΜΦΙΟΣ L’Époux 19.00 – 20.30
4
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 8.30 – 10.30
ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ – Μ. ΔΕΙΠΝΟΣ Cène Mystique 18.00 – 20.30
5
ΠΕ Je ΕΣΠΕΡ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Vêpres-Liturgie
8.30 – 10.30
ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ La Passion 18.00 – 21.30
6
ΠΑ Ve Μ. ΩΡΑΙ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ Gr. Heures
8.30 – 12.00
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ Épitaphe 18.00 – 21.30
7
ΣΑ Sa ΕΣΠΕΡ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Vêpres-Liturgie
8.30 – 11.30
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ RÉSURRECTION 21.00 - 1.00
8
ΚΥ Di ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ Vêpres d’Amour 18.00 - 19.00
9
ΔΕ Lu Β΄ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΌΥ     Lundi du Renouveau 8.30 – 11.00
13
ΠΑ Ve ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Source vivifiante 8.30 – 11.00
15
ΚΥ Di ΤΟΥ ΘΩΜΑ De Thomas 8.30 – 11.30
22
ΚΥ Di ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Des Myrrhophores 8.30 – 11.30
23 ΔΕ Lu ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ St Georges 8.30 – 11
29 ΚΥ Di ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Du Paralytique 8.30 – 11.30

ΜΑΙΟΣ - MAI

2
ΤΕ Me ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Mi-Pentecôte 8.30 – 11.00
6
ΚΥ Di ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ De la Samaritaine 8.30 – 11.30
13
ΚΥ Di ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ De l’Aveugle 8.30 – 11.30
15
ΤΡ Ma ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ  Clôture de Pâque 18.00 – 21.00
17
ΠΕ Je ΑΝΑΛΗΨΙΣ Ascension 8.30 – 11.30
20
ΚΥ Di ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Des saints Pères 8.30 – 11.30
21
ΔΕ Lu ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ Constantin & Hélène 8.30 – 11.30
26
ΣΑ Sa ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ Samedi des Défunts 8.30 – 11
27
ΚΥ Di ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Pentecôte 8.30 – 12
28
ΔΕ Lu ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Saint Esprit 8.30 – 11

ΙΟΥΝΙΟΣ - JUIN

3
ΚΥ Di ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Tous les Saints 8.30 – 11.30
10
ΚΥ Di Β΄ Ματθ.
2e de Matthieu
8.30 – 11.30
17
ΚΥ Di Γ΄ Ματθ. 3e de Matthieu
8.30 – 11.30
24
ΚΥ Di ΓΕΝ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Nat. St. Jean Baptiste 8.30 – 11.30
29
ΠΕ Je ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Pierre & Paul 8.30 – 11.30

ΙΟΥΛΙΟΣ - JUILLET

1
ΚΥ Di ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Péronnes Sts Anargyres 8.30 – 11.30
8
ΚΥ Di Δ΄ Ματθ. Mons 4e Matth. 8.30 – 11.30
15
ΚΥ Di ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ  Péronnes Sts Pères 8.30 – 11.30
20
ΠΑ Ve ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ  Péronnes Prophète Élie 8.30 – 11.30
22
ΚΥ Di ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔ Mons Marie Magd. 8.30 – 11.30
26
ΠΕ Je ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΙΜΟΝΟΣ Péronnes 7e Matth. 18 – 21
29
ΚΥ Di Θ΄ Ματθ.  Péronnes 9e Matth. 9.00 – 11.30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AOUT

Τό πρόγραμμα τῶν Παρακλήσεων θά ἀνακοινωθεῖ ἐγκαίρως
Le programme des Paraclèses sera annoncé à temps
5
ΚΥ Di Ι΄ Ματθ. Mons 10e Matth. 8.30 – 11.30
6
ΔΕ Lu ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Péronnes Transfiguration 8.30 – 11.30
12
ΚΥ Di ΙΑ΄ Ματθ Mons 11e Matth. 8.30 – 11.30
15
ΤΕ Me ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤ. Péronnes Dormition 8.30 – 11.00
19
ΚΥ Di ΙΒ΄ Ματθ.  Péronnes 12e Matth. 8.30 – 11.30
26
ΚΥ Di ΙΓ΄ Ματθ. Mons 13e Matth. 8.30 – 11.30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBRE

2
ΚΥ Di ΙΔ΄ Ματθ.
14e Matth
8.30 – 11.30
8
ΣΑ Sa ΓΕΝ.  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Nativ. Théotoque
8.30 – 11.30
9
ΚΥ Di ΠΡΟ ΥΨΩΣΕΩΣ
Avant la Croix
8.30 – 11.30
14
ΠΑ Ve ΥΨΩΣΙΣ Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Élévation de la Croix
8.30 – 11.30
16
ΚΥ Di ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Après la Croix 8.30 – 11.30
23
ΚΥ Di Α΄ Λκ
1e Luc
8.30 – 11.30
26
ΤΕ Me ΕΥΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Évangéliste Jean
8.30 – 11
30
ΚΥ Di Β΄ Λκ.
2e Luc 8.30 – 11.30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBRE

7
ΚΥ Di Γ΄ Λκ 3e Luc 8.30 – 11.30
14
ΚΥ Di ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Des saints Pères 8.30 – 11.30
21
ΚΥ Di ΣΤ΄ Λκ 6e Luc 8.30 – 11.30
26
ΠΑ Ven ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
St Dimitrios
8.30 – 11.00
28
ΚΥ Di ΑΓ. ΣΚΕΠΗΣ
Ste Protection
8.30 – 11.30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBRE

1
ΠΕ Je ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Sts Anargyres
8.30 – 11.30
4
ΚΥ Di Ε΄ Λκ
5e Luc
8.30 – 11.30
8
ΠΕ Je ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Archanges
8.30 – 11.30
11
ΚΥ Di Η΄ Λκ
8e Luc 8.30 – 11.30
13
ΤΡ Ma ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣ.
St Jean Chrysostome
8.30 – 11.30
18
ΚΥ Di Θ΄ Λκ.
9e Luc
8.30 – 11.30
21
ΤΕ Me ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤ.
Entrée au Temple
8.30 – 11.30
25
ΚΥ Di ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Ste Catherine
8.30 – 11.30
26
ΚΥ Di ΙΓ΄ Λκ.
13e Luc
8.30 – 11.30
30
ΠΑ Ven ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥ
Apôtre André
8.30 – 11.00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBRE

2
ΚΥ Di ΙΔ΄ Λκ
14e Luc 8.30 – 11.30
6
ΠΕ Je ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
St Nicolas
8.30 – 11.00
9
ΚΥ Di ΣΥΛ. ΑΓ. ΑΝΝΗΣ Ste Anne
8.30 – 11.30
16
ΚΥ Di ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Des Ancêtres 8.30 – 11.30
23
ΚΥ Di ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ. Dim. avant Noël 8.30 – 11.30
24

ΔΕ Lu

Μ. ΩΡΑΙ
Grandes Heures
8.30 – 11.30
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Nativité J.-C.
21.00 - 01.00
26
ΤΕ Me ΣΥΝΑΞΙΣ ΘΕΟΤ.
Synaxe Théotoque
8.30 – 11.00
27
ΠΕ Je ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
St Stéphane      
8.30 – 11.00
30
ΚΥ Di ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.
Après la Nativité     
8.30 – 11.30

Ὁποιαδήποτε ἀλλαγή προγράμματος θά ἀνακοινωθεῖ ἐγκαίρως.
Toute modification du programme sera annoncée dans les meilleurs délais.


CSS Valide !