Saints Cosme et Damien

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ÉGLISE DES STS ANARGYRES

Chaussée Brunehault 260A – 7134 Péronnes-lez-Binche

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – PATRIARCAT OECUMÉNIQUE 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ – MÉTROPOLE DE BELGIQUE

Ἱερεύς : π. Παντελεήμων Νούσης – Prêtre : p. Panteléimon Noussis
10, Rue Dr Schweitzer - 7030 Saint-Symphorien
Tél. 065 35 41 79  / 0496 610519
mail: pnoussis(at)gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜMΑ - PROGRAMME  2017  

Ἑσπερινός : Σάββατο & παραμονή ἑορτῶν : 18.00 - 19.00
Vêpres : Samedi & Fêtes : 18 - 19h  

Τὸ πρόγραμμα Ἰουλίου - Αὐγούστου θά ἀνακοινωθεῖ τὸν Ἰούνιο. Le programme de Juillet - Août sera annoncé en Juin. Τὸ πρόγραμμα Ἰουλίου - Αὐγούστου θά ἀνακοινωθεῖ τὸν Ἰούνιο.
Le programme de Juillet - Août sera annoncé en Juin.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANVIER

1 ΚΥ Di Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΤΟΜΗ St Basile 8.30 – 11.30
2 ΔΕ Lu ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ St Séraphim de Sarov
8.30 – 11.30
5 ΠΕ Je Μ. ΩΡΑΙ Grandes Heures
8.30 – 11.30
6 ΠΑ Ve ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ La Théophanie
8.30 – 11.30
7 ΣΑ Sa ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ St Jean Précurseur
8.30 – 11.30
8 ΚΥ Di ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Après la Théophanie
8.30 – 11.30
15 ΚΥ Di ΠΑΥΛΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ Paul de Thèbes
8.30 – 11.30
17
ΤΡ Ma ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ St. Antoine - St Georges
8.30 – 11.30
18
ΤΕ Me ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ St Athanase
8.30 – 11.30
22
ΚΥ Di ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ St Anastase
8.30 – 11.30
25
ΤΕ Me ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
St. Grégoire le Théologien
8.30 – 11.30
29
ΚΥ Di ΑΝΑΚ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ Θ
Transfert St. Ignace le théophore
8.30 – 11.30
30
ΔΕ Lu ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Trois hiérarques
8.30 – 11.30

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FÉVRIER

2
ΠΕ Je ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ La Rencontre
8.30 – 11.30
5
ΚΥ Di ΤΕΛΩΝΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Publicain et Phar. 8.30 – 11.30
10
ΠΑ Ve ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ St Charalambe
8.30 – 11.00
11
ΠΕ Je ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑΣ Ste Théodora 8.30 – 11.00
12
ΚΥ Di ΑΣΩΤΟΥ Fils Prodigue 8.30 – 11.30
18
ΣΑ Sa ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
Samedi des défunts
8.30 – 11.30
19
ΚΥ Di ΑΠΟΚΡΕΩ Carnaval 8.30 – 11.30
25
ΣΑ Sa ΑΓΙΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ
Saints Ascètes
8.30 – 11.30
26
ΚΥ Di ΤΥΡΙΝΗΣ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή =
Tyrophagie
Grand Carême
8.30 – 11.30

ΜΑΡΤΙΟΣ- MARS

1
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18.00 - 19.30
3
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ – Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ Présanctifiés - 1 ère stance 18.00 – 20.30
4
ΣΑ Sa ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΡΩΝ St. Théodore 8.30 – 11.00
5
ΚΥ Di ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ De l’Orthodoxie 8.30 - 11.30
8
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18.00 – 19.30
10
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ – B΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ Présanctifiés - 2 e stance 18.00 – 20.30
11
ΣΑ Sa ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ St. Sophrone 8.30 - 11.30
12
ΚΥ Di ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ Grégoire Palamas 8.30 – 11.30
15
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  Présanctifiés
18.00 – 19.30
17
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ – Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ Présanctifiés - 3 e stance 18.00 – 20.30
18
ΣΑ Sa ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣ St. Cyrille de Jérusalem
8.30 – 11.30
19
ΚΥ Di ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣ Vénér. de la Croix 8.30 – 11.30
22
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ  Présanctifiés
18.00 – 19.30
24
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ – Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΙ Présanctifiés - 4 e stance 18.00 – 20.30
25
ΣΑ Sa ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤ. Annonciation
8.30 – 11.30
26
ΚΥ Di ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΣ Jean Climaque 8.30 – 11.30
29
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 18.00 – 19.30
30
ΠΕ Je ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ   Grand Canon 8.30 – 11.00
31
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ  Présanctifiés - Acathiste 18.00 – 20.30

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - AVRIL

1
ΣΑ Sa ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Hymne Acathiste
8.30 – 11.00
2
ΚΥ Di ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ Marie l’Égyptienne 8.30 – 11.30
5
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés
18.00 - 19.30
7
ΠΑ Ve ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés
18.00 - 20.00
8
ΣΑ Sa ΛΑΖΑΡΟΥ De Lazare 8.30 – 11.30
9
ΚΥ Di ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ Des Rameaux
8.30 – 11.30
ΝΥΜΦΙΟΣ L’Époux 19.00 – 21
10
ΔΕ Lu
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés
8.30 – 10.30
ΝΥΜΦΙΟΣ L’Époux 19.00 – 21
11
ΤΡ Ma
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 8.30 – 10.30
ΝΥΜΦΙΟΣ L’Époux 19.00 – 21
12
ΤΕ Me ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Présanctifiés 8.30 – 10.30
ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ – Μ. ΔΕΙΠΝΟΣ Cène Mystique 18.00 – 21
13
ΠΕ Je ΕΣΠΕΡ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Vêpres-Liturgie
8.30 – 10.30
ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ La Passion 18.00 – 21.30
14
ΠΑ Ve Μ. ΩΡΑΙ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ Gr. Heures
8.30 – 12.00
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ Épitaphe 18.00 – 21.30
15
ΣΑ Sa ΕΣΠΕΡ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Vêpres-Liturgie
8.30 – 11.30
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ RÉSURRECTION 21.00 - 2.00
16
ΚΥ Di ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ Vêpres d’Amour 18.00 - 19.00
17
ΔΕ Lu Β΄ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΌΥ     Lundi du Renouveau 8.30 – 11.00
21
ΠΑ Ve ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Source vivifiante 8.30 – 11.00
23
ΚΥ Di ΤΟΥ ΘΩΜΑ De Thomas 8.30 – 11.30
25
ΤΡ Ma ΕΥΑΓΓ. ΜΑΡΚΟΥ Évangéliste Marc 8.30 – 11.00
30 ΚΥ Di ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Des Myrrhophores 8.30 – 11.30

ΜΑΙΟΣ - MAI

7
ΚΥ Di
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Du Paralytique 8.30 – 11.30
10
ΤΕ Me ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Mi-Pentecôte 8.30 – 11.00
14
ΚΥ Di ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ De la Samaritaine 8.30 – 11.30
21
ΚΥ Di ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ De l’Aveugle 8.30 – 11.30
23
ΤΡ Ma ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ  Clôture de Pâque 18.00 – 21.00
25
ΠΕ Je ΑΝΑΛΗΨΙΣ Ascension 8.30 – 11.00
28
ΚΥ Di ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Des saints Pères 8.30 – 11.30

ΙΟΥΝΙΟΣ - JUIN

3
ΣΑ Sa ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ Samedi des Défunts 8.30 – 11.30
4
ΚΥ Di ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Pentecôte 8.30 – 12.00
5
ΔΕ Lu ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Saint Esprit 8.30 – 11.30
11
ΚΥ Di ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Tous les Saints 8.30 – 11.30
18
ΚΥ Di Β΄ Ματθ.
2e de Matthieu
8.30 – 11.30
23
ΠΑ Ven ΓΕΝ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Nat. St. Jean Baptiste
18.00 – 22.00
25
ΚΥ Di Γ΄ Ματθ.
3e de Matthieu 8.30 – 11.30
29
ΚΥ Di ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Pierre & Paul 8.30 – 11.30

ΙΟΥΛΙΟΣ - JUILLET

1
ΣΑ Sa ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Péronnes Sts Anargyres 8.30 – 11.30
2
ΚΥ Di Δ΄ Ματθ. Péronnes + Mons 4e Matth. 8.30 – 11.30
9
ΚΥ Di Ε΄ Ματθ. Péronnes 5e Matth. 8.30 – 11.30
11
ΤΡ Ma ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ Mons Ste Euphémie 9.00 – 11.00
16
ΚΥ Di ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Mons Sts Pères 9.00 – 11.30
23
ΚΥ Di Ζ΄ Ματθ. Péronnes 7e Matth. 8.30 – 11.30
26
ΤΕ Me ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Mons Ste Parascève 9.00 – 11.00
30
ΚΥ Di Η΄ Ματθ. Mons 8e Matth. 8.30 – 11.30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AOUT

Τό πρόγραμμα τῶν Παρακλήσεων θά ἀνακοινωθεῖ ἐγκαίρως
Le programme des Paraclèses sera annoncé à temps
6
ΚΥ Di ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Péronnes Transfiguration 8.30 – 11.30
13
ΚΥ Di Ι΄ Ματθ Mons 10e Matth. 8.30 – 11.30
15
ΤΡ Ma ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤ. Péronnes Dormition 8.30 – 11.00
20
ΚΥ Di ΙΑ΄ Ματθ Mons + Péronnes 11e Matth. 8.30 – 11.30
24
ΠΕ Je ΑΓ. ΚΟΣΜΑ Péronnes St Cosmas 8.30 – 11.30
27
ΚΥ Di ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡIOY Mons + Péronnes St. Phanourios 8.30 – 11.30
29
ΤΡ Ma ΑΠΟΤ. ΙΩ. ΠΡΟΔΡ. Péronnes Décol. St Jean 8.30 - 11.30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBRE

3
ΚΥ Di ΙΓ΄ Ματθ.
13e Matth
8.30 – 11.30
8
ΠΑ Ven ΓΕΝ.  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Nativ. Théotoque
8.30 – 11.30
10
ΚΥ Di ΠΡΟ ΥΨΩΣΕΩΣ
Avant la Croix
8.30 – 11.30
14
ΠΕ Je ΥΨΩΣΙΣ Τ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Élévation de la Croix
8.30 – 11.30
17
ΚΥ Di Après la Croix
8.30 – 11.30
24
ΚΥ Di Α΄ Λκ
1e Luc
8.30 – 11.30
26
ΤΡ Ma ΕΥΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Évangéliste Jean
8.30 – 11.30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBRE

1
ΚΥ Di Β΄ Λκ
2e Luc
8.30 – 11.30
8
ΚΥ Di Γ΄ Λκ
3e Luc
8.30 – 11.30
15
ΚΥ Di ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ
Des saints Pères
8.30 – 11.30
22
ΚΥ Di ΣΤ΄ Λκ
6e Luc
8.30 – 11.30
26
ΠΕ Je ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
St Dimitrios
8.30 – 11.00
29
ΚΥ Di Ζ΄ Λκ
7e Luc
8.30 – 11.30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBRE

1
ΤΕ Me ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Sts Anargyres
8.30 – 11.30
5
ΚΥ Di Ε΄ Λκ
5e Luc
8.30 – 11.30
8
ΤΕ Me ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Archanges
8.30 – 11.30
12
ΚΥ Di ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΗΜ
St. Jean le Miséricordieux
8.30 – 11.30
13
ΔΕ Lu ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣ.
St Jean Chrysostome
8.30 – 11.30
19
ΚΥ Di Θ΄ Λκ.
9e Luc
8.30 – 11.30
21
ΔΕ Lu
ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤ.
Entrée au Temple
8.30 – 11.30
25
ΣΑ Sa ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Ste Catherine
8.30 – 11.30
26
ΚΥ Di ΙΓ΄ Λκ.
13e Luc
8.30 – 11.30
30
ΠΕ Je ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥ
Apôtre André
8.30 – 11.00

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBRE

3
ΚΥ Di ΙΔ΄ Λκ
14e Luc 8.30 – 11.30
6
ΤΕ Me ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
St Nicolas
8.30 – 11.00
10
ΚΥ Di Ι΄Λκ 10e Luc
8.30 – 11.30
17
ΚΥ Di ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Des Ancêtres 8.30 – 11.30
22
ΠΑ Ven Μ. ΩΡΑΙ Grandes Heures 8.30 – 11.30
24

ΚΥ Di

ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ
Avant la Nativité
8.30 – 11.30
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Nativité J.-C.
20.00 - 01.00
26
ΤΡ Ma ΣΥΝΑΞΙΣ ΘΕΟΤ.
Synaxe Théotoque
8.30 – 11.00
27
ΤΕ Me ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
St Stéphane      
8.30 – 11.00
31
ΚΥ Di ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓ.
Après la Nativité     
8.30 – 11.30

Ὁποιαδήποτε ἀλλαγή προγράμματος θά ἀνακοινωθεῖ ἐγκαίρως.
Toute modification du programme sera annoncée dans les meilleurs délais.


CSS Valide !